سیاست حفظ حریم خصوصی

ربات اینستاگرام نت 98 برای حریم خصوصی شما ارزش بالایی قائل است. لطفا متن زیر را بخوانید تا بیشتر با نحوه برخورد سینره با اطلاعاتی که هویت شما را فاش می کند آشنا شوید.


جمع آوری و استفاده از اطلاعات


ربات اینستاگرام نت 98 تنها مالک اطلاعات جمع آوری شده در این وبسایت است. ما این اطلاعات را به هیچ نحو غیر از مواردی که در اینجا آورده شده نفروخته، اجاره نداده و به اشتراک نمی گذاریم. سینره در بخش ها و به روش های مختلف اطلاعات کاربرانش را جمع آوری می کند.